Organizátor

oz.geo.guru

OZ GEO.GURU

Združenie slovenských geocacherov

IČO: 42 448 417

web: http://oz.geo.guru

Sme nezisková organizácia, ktorá zastupuje na Slovensku záujmy slovenských geocacherov. Našim cieľom je propagácia a kultivácia geocachingu ako mimoriadne komplexného spôsobu rozvoja ľudskej osobnosti, ktorý prispieva k zdravému životnému štýlu pre všetky vekové skupiny a najmä seniorov a mládež.