Hlasovanie

10. marca na valnom zhromaždení OZ GEO.GURU dotazník vyhodnotíme a do konca marca podľa neho spustíme hlasovanie Slovak Geoawards 2018.

Od 1. apríla do 30. júna bude prebiehať nominačná fáza, kde budete môcť nominovať tie najlepšie kešky, kešerov, SWG a určite niečo ďalšie zaujímavé, čo nám v dotazníku navrhnete.

Od 1. júla do 31. augusta bude prebiehať hlasovacia fáza, kde z nominovaných kešiek, kešerov, SWG a ostatných kategórii zahlasujete za víťazov.